XSDT Power 655 - Xổ số Power 6/55 Vietlott trực tiếp ngày hôm nay

  KQXS Mega 655 thứ 3 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 20/02/2018

 • 010221 245052 33

  Giá trị Jackpot 1: 324.942.454.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.771.383.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 324.942.454.200
  Jackpot 2• • • • • • 0 5.771.383.800
  Giải nhất• • • • • 16 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.138 300.000
  Giải ba• • • 25.741 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 7 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 17/02/2018

 • 162228 293543 45

  Giá trị Jackpot 1: 316.828.524.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 486.983.605 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 316.828.524.450
  Jackpot 2• • • • • • 0 486.983.605
  Giải nhất• • • • • 33 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.519 300.000
  Giải ba• • • 29.772 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 3 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 13/02/2018

 • 092526 304254 19

  Giá trị Jackpot 1: 307.948.444.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.883.160.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 307.948.444.500
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.883.160.500
  Giải nhất• • • • • 24 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.637 300.000
  Giải ba• • • 33.896 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 7 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 10/02/2018

 • 081019 253646 07

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 11.175.315.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 2 11.175.315.250
  Giải nhất• • • • • 20 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.769 300.000
  Giải ba• • • 37.307 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 5 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 08/02/2018

 • 212229 374150 33

  Giá trị Jackpot 1: 307.756.203.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.861.800.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 307.756.203.150
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.861.800.350
  Giải nhất• • • • • 17 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.364 300.000
  Giải ba• • • 29.319 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 3 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 06/02/2018

 • 012029 314353 16

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 13.248.804.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 13.248.804.500
  Giải nhất• • • • • 26 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.509 300.000
  Giải ba• • • 31.864 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 7 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 03/02/2018

 • 122942 485455 18

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 23.238.831.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 2 23.238.831.500
  Giải nhất• • • • • 15 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.505 300.000
  Giải ba• • • 32.743 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 5 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 01/02/2018

 • 010708 093943 52

  Giá trị Jackpot 1: 306.891.445.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.765.716.200 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 306.891.445.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 3.765.716.200
  Giải nhất• • • • • 41 10.000.000
  Giải nhì• • • • 2.447 300.000
  Giải ba• • • 47.716 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 3 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 30/01/2018

 • 151924 515355 29

  Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 10.505.465.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 300.000.000.000
  Jackpot 2• • • • • • 1 10.505.465.350
  Giải nhất• • • • • 33 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.802 300.000
  Giải ba• • • 38.531 30.000
 • KQXS Mega 655 thứ 7 - Xổ số Power Mega 655 Vietlott ngày 27/01/2018

 • 212636 384050 11

  Giá trị Jackpot 1: 290.823.421.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 6.859.255.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1• • • • • • 0 290.823.421.800
  Jackpot 2• • • • • • 0 6.859.255.550
  Giải nhất• • • • • 13 10.000.000
  Giải nhì• • • • 1.185 300.000
  Giải ba• • • 25.473 30.000
Hiển thị 1–10 / 87 bài viết